Sprawdzamy sieć.
Prosimy o chwilę cierpliwości...

FAQ - Czyli najcześciej zadawane pytania związane z przenoszeniem numerów

 • Ile kosztuje przeniesienie numeru?

  Nic! Od 06.07.2009 roku zgodnie z prawem telekomunikacyjnym nie ponosimy żadnych opłat za przeniesienie numeru. Oferta obowiązuje bezterminowo.

 • Jak długo to trwa?

  W zależności od formy złożenia wniosku. W przypadku wizyty w punkach sprzedaży albo biurze operatora, procedura przeniesienia powinna trwać do 6 godzin roboczych. Za pośrednictwem listownym bądź email taka procedura trwa do 3 dni roboczych.

 • Jakie dokumenty są potrzebne do przeniesienia numeru?

  Dokumenty wymagane dla klienta prywatnego – dokument tożsamości, ostatnia faktura.
  Dokumenty wymagane dla klienta biznesowego – dokument tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy, zaświadczenia o numerach REGON i NIP, wpis do KRS.
  Wniosek, umowa, pełnomocnictwo – dokumenty możemy otrzymać w punkach sprzedaży operatorów lub na stronach internetowych operatorów.

 • Gdzie można złożyć skargę?

  Skargi i wątpliwości składamy do Departamentu Rynku Detalicznego Komunikacji Elektronicznej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, lub do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Numer zastępczy?

  Tymczasowy numer telefonu, który otrzymujemy w momencie przeniesienia numeru do nowego operatora. Numer ten znika po zalogowaniu się do „macierzystej sieci”.

 • Czy dostanę numer zastępczy?

  Tak, numer zastępczy otrzymujemy w momencie podpisania umowy z nowym operatorem na czas, w którym dotychczasowy operator nie przeniesie go do nowej sieci.

 • Karta SIM?

  Subscriber Identity Module: moduł identyfikacji abonenta – plastikowa karta elektroniczna wielkości karty kredytowej (85 × 54 mm, starszy typ) lub wielkości paznokcia (25 × 15 mm, nowszy typ) z wbudowaną pamięcią i mikroprocesorem. Karta SIM identyfikuje abonenta i przechowuje także pewną ilość niektórych danych, np. fragment jego książki telefonicznej. Pełni funkcję klucza dostępowego do sieci komórkowej.

 • Co z moją kartą SIM? Dostanę nową?

  Karta sim od dotychczasowego operatora zostaje wyłączona. W momencie przeniesia numeru do nowego operatora otrzymujemy nową kartę z tymczasowym numerem.

 • Pełnomocnictwo?

  Dokument, który umożliwi dalsze czynności związane z przeniesieniem Twojego dotychczasowego numeru i zostaną wykonane w Twoim imieniu przez upoważnionych pracowników określonego operatora.

 • Jeśli nie podpiszę pełnomocnictwa, co muszę dalej zrobić?

  Jeżeli jednak nie zdecydujesz się na udzielenie pełnomocnictwa, wówczas konieczne jest wykonanie dwóch następnych kroków:
  Krok 1 : Złóż u swojego dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych wniosek o rozwiązanie umowy wraz z kopią Zaświadczenia, które otrzymasz od przedstawiciela operatora, do którego chcesz przenieść numer.
  Krok 2 : Po uzyskaniu od swojego dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych potwierdzenie rozwiązania umowy, zgłoś się do dowolnego punktu sprzedaży operatora, do którego przenosimy numer aby zawrzeć nową umowę.

 • Rejestracja numeru na kartę?

  Rejestracja numeru na kartę jest bezpłatna. Wystarczy wypełnić kartę rejestracyjną, którą otrzymamy w punktach sprzedaży lub na stronach internetowych. Aby przenieść numer do innego operatora musimy być zarejestrowanym użytkownikiem i dane osobowe muszą być aktualne.

 • Gdzie mogę złożyć wniosek o przeniesienie numeru?

  W każdym punkcie sprzedaży, salonach firmowych lub jeśli jest dostępna opcja to na stronach internetowych operatorów.

 • Jak postępować gdy operator odmawia przeniesienia numeru?

  W momencie kiedy operator odmawia przeniesienia numeru należy sprawdzić: czy rachunek za telefon został opłacony, czy nie zalegamy z żadnymi płatnościami, czy na karcie znajduje się odpowiednia kwota, czy ważność konta wychodzącego i przychodzącego jest aktywna, czy numer telefonu na kartę jest zarejestrowany. Jeśli wyżej wymienione czynności zostały wykonane prosimy złożyć wizytę w punkcie sprzedaży ponownie (najlepiej w tym samym, gdzie składaliśmy wniosek) lub zadzwonić do biura obsługi klienta. W przypadku niejasności i problemów ze strony operatora -> patrz punkt ''Gdzie można złożyć skargę?''

 • Czy mogę przenieść numer z karty na abonament?

  Tak, jest to możliwe. Numer telefonu musi być zarejestrowany. Połączenia wychodzące i przychodzące muszą być aktywne. Ofertę prosimy sprawdzić u operatorów sieci komórkowych.

 • Czy mogę przenieść numer z abonamentu na kartę?

  Tak, jest to możliwe. Szczegóły prosimy sprawdzić u operatorów sieci komórkowych.

 • Przenoszenie numeru, a simlock w telefonie?

  Jeśli telefon był kupiony w salonie i mamy na niego dowód zakupu, możemy w każdym salonie zdjąć simlocka. W każdym innym przypadku simlocka musimy zdjąć na własną ręke.